Anders kijken

anders kijken

Een andere kijk op participatie

De inbreng van familie
een gelijkwaardige relatie

Als professional wil je gezien en erkend worden door familie. Familie wil zich welkom voelen en ook erkend en gezien worden als ervaringsdeskundige. Als familie en professional elkaars deskundigheid zien en erkennen gaan zij anders naar elkaar kijken en daar ligt volgens ons de basis voor verandering.

kennis en ervaring delen

Er zijn de afgelopen jaren veel initiatieven genomen om familie te betrekken bij de zorg, maar deze gaan vaak niet verder dan familie iets laten doen wat past binnen het denkraam van de instelling. Familie wordt gevraagd te helpen bij een tevoren vastgesteld aanbod. Wij vinden deze opvatting van familieparticipatie te beperkt en voorbijgaand aan waar het werkelijk om gaat: een gelijkwaardige relatie, met wederzijds respect voor elkaars rol en deskundigheid.

Als familie en professional kennis en ervaring met elkaar delen, komt dat de kwaliteit van leven van de cliënt of het familielid ten goede. Daarvan zijn wij overtuigd. We hebben hiervoor een trainingsaanbod ontwikkeld. Dat vindt u op deze pagina.

uw patient; onze moeder

Het idee voor Bekijk ‘t… anders is onder andere ontstaan door de ervaringen van Mieka gedurende tien jaar
verpleeghuiszorg voor haar moeder. Daarover schreef zij het boek ‘Uw patiënt; onze moeder’. Dit boek is een persoonlijk verslag van wat je als familie meemaakt als een van je ouders wordt opgenomen in een verpleeghuis. Het beschrijft wat de kinderen ondernemen om het leven van hun moeder zo goed en prettig mogelijk te maken. Maar het is meer dan dat. Het is ook een pleidooi om de professionele kennis van zorgverleners en de ervaringskennis van familie samen te brengen en zo tot betere zorg voor de patiënt of het familielid te komen.

Lees meer
Uw patient, onze moeder

artikelen


familie, het nieuwe
zorgenkindje?

Zorgverleners maken familie tot een nieuwe hulpbehoevende doelgroep. En daarmee wordt een gelijkwaardige relatie tussen zorgverlener, zorgvrager en familie onmogelijk. (TvZ3_2014)bescheiden professional

Binnen de langdurige zorg, de care, moet je niet ‘evidence based’ willen werken, meent Margot Trappenburg. Haar twee coreferaten zijn het niet met haar eens. (TvZ2_2015)

Hele lezing.


eilandjes

Bert Stavenuiter van Ypsilon ziet enkel eilandjes: iedereen zoekt oplossingen voor samenwerking, maar alleen in eigen groep. Er is geen verbinding tussen al die perspectieven. Zo wordt het nooit wat met ‘bondgenootschap’.(Congres Bondgenoten)  TvZ4_2015


professional als passant

In de ‘dynamische driehoek’ van cliënt, familie/naaste en professional is de laatste slechts een passant. De band tussen cliënt en familie is en blijft altijd, of hij nou mooi is of lelijk. (Congres Samenwerking met familie in de zorg)
TvZ6_2014


een halfschone lei

Echt familiebeleid begint met vragen, niet met zeggen. (Column)
TvZ3_2014team en familie gezamenlijk

Verslag van de gezamenlijke bijeenkomst familie en team bij Siza, Arnhem.
(2013)


de inbreng van familie

Verslag van een zoektocht naar de beleving van familieleden van verpleeghuisbewoners, door gesprekken en met discussie.
(2008 )


Samenwerken met informele zorg

Noorderbreedte in Friesland werkt al vijf jaar samen met familie en naasten. Een zoektocht naar nieuwe woorden, nieuwe manier om met elkaar te praten.(2016)